Vooraleerst…

Bronnen zijn ook plaatsen waar je welkom went en uit kan putten…

Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen
alwaar ik artist in residence was, samen met de Dulle Griet..

Museum Vleeshuis, Antwerpen
alwaar ik mijn eigen zestiende-eeuwse schrijfkamer betrok…Bronnen

*onuitgegeven bronnen

*uitgegeven bronnen

Anon. Een schoone historie vande twee ghebroeders, den vromen ridder Valenteyn ende Oursson, den wildeman; sonen van Alexander keyser van Constantinopelen, ende neve van Pepinus, coninck van Vranckrijk. Van nieuws oversien, ghesuyvert ende in vele plaetsen verbetert. Antwerpen: Hieronymus Verdussen,[s.d.]. Cambridge, Massachusetts, Harvard University, Houghton Library, GEN 27283.48.4*. Laatste toegang 9 november 2020, https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:17884833$3i

Anon. Valentijn ende Oursson. Amsterdam: Jan Jacobsz. Bouman, 1657.Sint-Petersburg, Russische Staatsbibliotheek, SSSPL: 6.10.3.3. Laatste toegang 9 november 2020, https://vivaldi.nlr.ru/bx000018369/view/?#page=1

Anon. Valentin et Orson. Lyon: Jacques Maillet, 1489. Parijs, Bibliothèque nationale de France, Livres rares (Rés. Y2. 82). Laatste toegang 9 november 2020, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8713143m/f1.item

Werken

*artikels

Boumans, René. “The religious views of Abraham Ortelius” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 17 (1954): 374-377.

De la Fontaine Verwey, Herman. “Het Huis der Liefde en zijn publicaties” In Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw. Uit de wereld van het boek I, 85-112. Amsterdam: Nico Israel, 1975.

De la Fontaine Verwey, Herman. “The Family of Love”. Quaerendo 6, 3, 219–271.

Gibson, Walter S. “Bruegel, Dulle Griet, and sexist politics in the sixteenth century”. In Pieter Bruegel und seine Welt, conferentie publicatie, uitg. door Otto von Simson en Matthias Winner, 9-15. Berlijn: Gebr. Mann Verlag, 1979.

Grauls, Jan. “Pieter Bruegels Dulle Griet”. In Jan Grauls, Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel, 42-76. Antwerpen: Standaard-Boekhandel, 1957.

Hamilton, Alastair. “The Family of Love in Antwerp” Bijdragen tot de geschiedenis 70 (1987): 87-96.

Konnert, Mark. “The Family of Love and the Church of England”. Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme, 15, 2 (1991): 139-172.

Kuiper, Willem. “Valentijn ende Oursson.” Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 28 (2010): 213-245.

Mangani, Giorgio. “Abraham Ortelius and the hermetic meaning of the cordiform projection”. Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography 50, 1 (1998).

Mangani, Giorgio. Bruegel and Ortelius: Space as cognitive system. Academia. Laatste toegang 20 november 2020, https://www.academia.edu/30976119/BRUEGEL_AND_ORTELIUS_SPACE_AS_A_COGNITIVE_SYSTEM

Manusov-Verhage, Clasina G.. “Hermes, Plantijn en het Huis der Liefde”. In Gilles Quispel (red.). De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen. Baarn: Tirion, 1992: 356-382.

Moss, Jean Dietz. “‘Godded with God’: Hendrik Niclaes and His Family of Love” Transactions of the American Philosophical Society 71, 8 (1981): pp. 1-89.

Nuti, Lucia. “The World Map as an Emblem: Abraham Ortelius and the Stoic Contemplation.” Imago Mundi, 2003. Academia. Laatste toegang 20 november 2020, https://www.academia.edu/11074744/The_World_Map_as_an_Emblem_Abraham_Ortelius_and_the_Stoic_Contemplation

Pawlak, Anna. “Ohnmacht der Sünde: die Dulle Griet.” In Anna Pawlak, Trilogie der Gottessuche: Pieter Bruegels d. Ä. Sturz der gefallenen Engel, Triumph des Todes und Dulle Griet, 143-184. Berlijn: Gebr. Mann Verlag, 2008. 

Smout, Nicolette. “The Family of Love (Huis der Liefde) and the Dutch Revolt.” Britain and The Netherlands, 7. Springer: Dordrecht, 1981.

Sullivan, Margaret A. “Madness and Folly: Peter Bruegel the Elder’s Dulle Griet.” The Art Bulletin 59, 1 (1977): 55-66.

Valkema Blouw, Paul. “Plantin’s betrekkingen met Hendrik Niclaes”. De Gulden Passer 66-67 (1988-1989): 122-162.

Valkema Blouw, Paul. “Was Plantin a member of the Family of Love? Notes on his dealings with Hendrik Niclaes”. Quaerendo 23 (1993): 3-23.

Valkema Blouw, Paul. “Geheime activiteiten van Plantin, 1555-1583”. De gulden passer 73 (1995): 5-36.

*boeken

Bartra, Robert. Wild Men in the Looking-Glass: The Mythic Origins of European Otherness. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.

Bernheimer, Richard. Wild Men in the Middle Ages: A Study in Art, Sentiment, and Demonology. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1952.

De Keyser, Joey. Vreemde ogen: een kijk op de Zuidelijke Nederlanden 1400-1600. Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2010.

Hamilton, Alastair. The Family of Love. Cambridge: James Clarke & Co, 1981.

Lampo, Jan. Gelukkige stad: De gouden jaren van Antwerpen (1485-1585). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017.

Marnef, Guido. Antwerpen in de tijd van de Reformatie: ondergronds protestantisme in een handelsmetropool 1550-1577. Antwerpen: Meulenhoff/Kritak, 1996.

O’Neill, Dennis. Passionate Holiness: Marginalized Christian Devotions for Distinctive Peoples. Bloomington, Indiana: Trafford Publishing, 2005.

Pastoureau, Michel. L’ours: Histoire d’un roi déchu. La Librairie du XXIe siècle. Parijs: Seuil, 2007.

Tinland, Franck. L’homme sauvage: Homo ferus et Homo sylvestris de l’animal à l’homme. Parijs: L’Harmattan, 2003. (Heruitg. Parijs: Payot, 1968).

*onuitgegeven werken

Temple, Richard. Pieter Bruegel and the esoteric tradition. onuitg. doc. verh. University of Wales, 2007.

Catalogi

*tentoonstellingscatalogi

Husband, Timothy, Gloria Gilmore-House, Cloisters (Museum). The Wild Man: Medieval Myth and Symbolism. tent. cat., New York, Metropolitan Museum of Art. New York: Metropolitan Museum of Art, 1980.
[Volledige digitale facsimile], laatste toegang 9 november 2020, http://resources.metmuseum.org/resources/metpublications/pdf/
The_Wild_Man_Medieval_Myth_and_Symbolism.pdf

*museumcatalogi

*veilingcatalogi 

Websites

Kuiper, Willem. Valentijn en Oursson, cumulatieve kritische synoptische editie. Laatste toegang 9 november 2020, http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/feuilleton_editie.pdf

Kuiper, Willem. Valentijn ende Oursson, kritische lees-editie van de druk van Jan Jacobszoon Bouman, Amsterdam 1657. Laatste toegang 9 november 2020, http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Valentijn_ende_Oursson/leeseditie.pdf

Lampo, Jan. Jan Lampo: Blog over literatuur, geschiedenis en Antwerpen. Laatste toegang 20 november 2020, https://janlampo.com